Referencie

ARCONEX s.r.o.

ARCONEX s.r.o. je súkromná obchodná spoločnosť založená v roku 1993. Jej hlavnou náplňou je veľkoobchodná činnosť a technická podpora pre priemyselné podniky. Hlavnými činnosťami spoločnosti sú : dodávky pohonnej techniky pre priemysel – prvovýroba a technologická údržba, geosyntetické materiály, stabilizačné prísady a chemické aditíva pre stavebníctvo.

Už 11-ty rok zabezpečuje BILANX Slovakia pre našu obchodnú spoločnosť účtovnú agendu, personálnu agendu a daňové poradenstvo. Poskytované služby sú na vysokej odbornej úrovni a v našej plnej spokojnosti. Vysoko hodnotíme flexibilitu, osobný prístup a profesionalitu našich partnerov pri riešení účtovnej a daňovej problematiky.
Casey s.r.o.

Spoločnosť Casey je prevádzkovateľom reštauračných služieb, zábavných podnikov a športových areálov.

Spoločnosť BILANX Slovakia je naším dlhoročným partnerom. Ich profesionalita, zodpovednosť a hlavne promptnosť nás utvrdzujú v našej spokojnosti s ich službami.
CET.IN SK, s.r.o.

CET.IN SK s.r.o. je 100% – ná dcérska obchodná spoločnosť firmy Arconex s.r.o. Bola založená v roku 2000. Hlavnou náplňou spoločnosti je veľkoobchodná činnosť. Medzi hlavnú činnosť patria dodávky surovín a aditív pre potravinársky priemysel a pre výrobu čistiacich prostriedkov a bytovej chémie.

Od založenia spoločnosti CET.IN SK zabezpečuje účtovnú agendu, personálnu agendu a daňové poradenstvo firma BILANX Slovakia. Poskytované služby sú na vysokej odbornej úrovni a v plnej spokojnosti. Na spoločnosti si ceníme flexibilitu, osobný prístup a profesionalitu.
GEA WestfaliaSurge Slovakia spol. s r.o.

Firma GEA WestfaliaSurge Slovakia spol. s r.o., ktorá na slovenskom trhu pôsobí už viac než 15 rokov, patrí do nadnárodného koncernu GEA so sídlom v Nemecku. Popri hlavnej činnosti firmy, ktorou je dovoz, montáž a servis dojacích a chladiacich zariadení pre dobytok, ovce a kozy, dodáva naša spoločnosť farmárom na celom Slovensku i technológie na ustajnenie dobytka a produkty pre čistenie a sanitáciu nielen dojacich a chladiacich zariadení na mlieko, ale aj celých stajní a technológií ustajnenia.

Služby firmy BILANX Slovakia využívame približne 5 rokov a to komplexne, od spracovania účtovnej agendy, mzdovej agendy až po ekonomické poradenstvo. S profesionálnym prístupom a úrovňou práce jej pracovníkov, ako sú ochota, flexibilita a zodpovednosť pri vybavovaní našich požiadaviek a termínov sme doteraz spokojní.
CHÉMIA-SERVIS, a.s.

Naša spoločnosť podniká v oblasti v stavebníctva pre dodávky, realizácie, technické poradenstvo izolácií a geotechnických materiálov a systémov s dôrazom na uplatnenie ekologických produktov a riešení. Našimi ťažiskovými oblasťami sú skládky odpadov, rekultivácie, výstavba a rekonštrukcia ciest a diaľnic, oporné múry, hydroizolácie a výstavba tunelov.

So spoločnosťou BILANX Slovakia spolupracujeme od roku 2002 na rôznych úrovniach, od vedenia účtovníctva, cez daňové a ekonomické poradenstvo, až po supervising a finančné plánovanie. So službami spoločnosti BILANX Slovakia sme spokojní, o čom svedčí takmer 8 rokov spolupráce. Spoločnosť BILANX Slovakia sa prezentuje profesionalitou, korektnosťou a spoľahlivosťou.
LightStorm Communications s.r.o.

LightStorm Communications s.r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním serverhousingových služieb na špičkovej úrovni s dôrazom na maximálnu spoľahlivosť poskytovaných služieb.

So spoločnosťou BILANX Slovakia spolupracujeme od roku 2006 a sme maximálne spokojní, jednak s úrovňou služieb ako aj s flexibilným prístupom k našej spoločnosti.
Liko-s, spol. s r.o.

Firma Liko-S, spol. s r.o. je stavebno-obchodnou spoločnosťou, ktorá pôsobí na Slovenskom trhu od roku 1994. Svoje produkty realizuje v oblasti suchej interiérovej výstavby. Dodáva a montuje, prestaviteľné priečky FAR Omega 100, akustické stropné podhľady ROCKFON, mobilné priečky Multiwa, halové vstavky inLIKo, samotné haly prostredníctvom divízie Živých stavieb a chytrú tepelnú izoláciu ICYNENE.

Od roku 2001 využívame od spoločnosti BILANX Slovakia komplexné služby z oblasti účtovníctva, metodiky a analytiky účtovania, poradenstva v oblasti daní, spracovania miezd a personalistiky. So službami spoločnosti BILANX Slovakia sme veľmi spokojní, ceníme si vysokokvalifikovaný prístup pracovníkov a zároveň ich príjemné a priateľské vystupovanie.
Medico Uno s.r.o.

Medico Uno s.r.o. je farmaceutická spoločnosť zaoberajúca sa marketingom liekov a voľno predajných prípravkov. Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 2005. Sme súčasťou koncernu Medico Uno worldwide, ktorý má pobočky v 8 krajinách Európy.

Profesionálny prístup spoločnosti BILANX Slovakia a jej veľmi dobre zaškolených zamestnancov nás odbremeňuje od administratívnych záležitostí a umožňuje nám venovať sa marketingu. Spolupráca bola nadviazaná hneď pri založení firmy, využívame aj možnosti konzultácií a sme veľmi spokojní.
Mundipharma Ges.m.b.H.

Mundipharma Ges.m.b.H je farmaceutická spoločnosť.

Spoločnosť BILANX Slovakia je profesionálnym partnerom s vysokou úrovňou a kvalitou služieb a ochotným prístupom flexibilných pracovníkov.
TRI-COMPLETING s.r.o.

Medzi činnosti našej firmy patrí predaj a montáž : švédskych drevených podláh Kährs, nemeckých laminátových podláh WITEX, belgických laminátových podláh BALTERIO, českých interiérových dverí a zárubní SAPELI, šatníkových skríň na mieru, elektroinštalačné práce a štruktúrované kabeláže, dodávka a montáž bleskozvodov, dodávka a montáž PSN (poplachový systém narušenia).

So spoločnosťou BILANX Slovakia máme veľmi dobrú spoluprácu.
Zámok Vígľaš s.r.o.

Rekonštrukcia zámku vo Vígľaši.

So spoločnosťou BILANX Slovakia spolupracuje naša spoločnosť už dlhší čas a doteraz sme sa stretli vždy len s ochotou, s odborným a kvalifikovaným vysvetlením ku všetkým otázkam súvisiacich s účtovnou, personálnou a daňovou problematikou našej spoločnosti. Naše pracovné vzťahu sú nadštandardné, už aj preto, že naša spoločnosť sídli v priestoroch spoločnosti BILANX Slovakia, aby bol kontakt čo najužší aj v súvislosti s náročným podnikateľským zámerom našej spoločnosti.
AVS
Asociácia vodárenských spoločností

Združenie podnikateľských subjektov, aktívne pôsobiacich v oblasti vodného hospodárstva v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. v platnom znení.

Firma BILANX Slovakia zabezpečuje účtovníctvo našej spoločnosti a mzdovú agendu od roku 2004. Zároveň zastupuje našu spoločnosť v daňovom konaní a poskytuje nám ekonomické poradenstvo. S ich prácou sme úplne spokojní, pretože okrem spoľahlivosti, korektnosti a flexibilite patrí k ich vlastnostiam aj vysoko profesionálny osobný prístup k zákazníkovi pri riešení zabezpečovanej agendy. Preto sa tešíme na ďalšie roky vzájomnej spolupráce.