Kariéra

Prečo kariéra u nás ?

Pracujeme v zaujímavej oblasti, kde máme možnosť priamo z výsledkov našej práce odprezentovať klientovi okrem reálneho stavu jeho činnosti aj možnosť podieľať sa na jeho riešení a optimalizácii.

Vyvážený a priateľský kolektív.

Naša spoločnosť sa skladá z vyváženého kolektívu mladých, nadšených a otvorených ľudí, ktorí spolu so zrelými a skúsenými kolegami tvoria kompaktný tím. Záleží nám na tom, aby sme si spoločne vytvárali príjemné pracovné prostredie, kde sa môžeme všetci dobre cítiť a byť si vzájomne nápomocní, pretože činnosť ktorú vykonávame si to priam vyžaduje.

Neustále odborné vzdelávanie.

Nielen preto, aby sme kráčali stále s dobou, ale hlavne aby sme vo svojom obore boli stále aspoň malý krôčik pred konkurenciou, je organizovaný program školení a seminárov a to nielen odborných ale aj so zameraním na osobnostný rast každého z nás.

Silná firemná kultúra.

Majitelia spoločnosti a manažment dbá na to, aby vo firme vládol pocit určitého patriotizmu a lojality vo vzťahu k našej spoločnosti a v kolektíve pôsobil duch vzájomnej úcty, porozumenia, rešpektu a sila pozitívnej energie. V prípade, že Vás naša spoločnosť zaujala, a radi by ste sa stali členom nášho tímu, posielajte životopis na emailovú adresu : guzmanova@bilanx.sk Dôležité je poslať s Vašim životopisom súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia EU 2016/679 GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.


V prípade záujmu o prácu nás kontaktujte