Poradňa

Rubrika “Poradňa” je služba, ktorú poskytujeme bezplatne do určitého rozsahu v závislosti na zložitosti a závažnosti danej problematiky. Je určená pre podnikateľov, živnostníkov, fyzické osoby, zamestnancov v pracovnom pomere, študentov a širokú verejnosť, všetkých, ktorí potrebujú poradiť v niektorej z oblastí a služieb, ktoré poskytujeme.Vaše otázky prosíme formulovať jasne a stručne, aby Vám naši pracovníci vedeli podať jasnú, rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Rubrika “Poradňa”