Mzdy a Personalistika

spracovanie miezd podľa predložených dokladov (zakladanie kmeňových dát zamestnancov, mesačná kontrola dochádzky, dovoleniek, PN, MD, nadčasy, mimoriadne prémie, štvrťročné prémie, výplatné pásky, ročná uzávierka miezd a súvisiace povinnosti, príprava mzdových listov, platobných príkazov)
príprava podkladov pre vystupujúcich zamestnancov
príprava potvrdení podľa potreby zamestnanca
vypracovanie mesačných výkazov pre zdravotné a sociálne poisťovne
štvrťročné prehľady o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti
ročné hlásenie o zrazených ročných preddavkoch zo závislej činnosti
ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
vedenie personálnej evidencie
prihlášky a odhlášky do sociálnych a zdravotných poisťovní
Máte otázku alebo dopyt?

V prípade dopytu alebo akýchkoľvek otázok nás nevahujte kontaktovať