Ostatné služby

príprava podkladov pre banky, vyplývajúce z úverových zmlúv a ručiteľských listín

registrácie a preregistrácie spoločností na jednotlivých úradoch

príprava podkladov pre výročné správy

príprava podkladov pre zverejnenie údajov v zbierke listín

príprava podkladov pre valné zhromaždenie spoločnosti

príprava podkladov pre intrastat

spracovanie výkazov spotreby PHM

daň z nehnuteľnosti

daň z motorových vozidiel

tvorba smerníc

výkaz do NBS

oznamovacia povinnosť

priebežné audítorské overenie

audítorské overenie účtovnej závierky

registratúrny poriadok

Máte otázku alebo dopyt?

V prípade dopytu alebo akýchkoľvek otázok nás nevahujte kontaktovať