Ekonomicko-organizačné poradenstvo

poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov – konzultácie o možných podnikateľských aktivitách

poradenstvo pri výbere vhodnej formy podnikania – výhody a nevýhody živnostenského podnikania, výhody a nevýhody podnikania formou spoločnosti s ručením obmedzeným

poradenstvo pri nastavení účtovníctva a informačného systému pre spoločnosť

kontrola a poradenstvo pri nastavení účtovných postupov v náväznosti na vnútropodnikové procesy

konzultácie a príprava podnikateľských plánov

poradenstvo pri príprave investičných projektov

vytvorenie modelu financovania podnikateľskej činnosti

poradenstvo a príprava podkladov pre jednanie s bankami

konzultácie a finančné poradenstvo pre podnikateľov pri nastavení manažérskeho účtovníctva, pri výbere informačného systému,

analýza podnikateľských rizík a návrhy riešení, spolupráca pri realizácii plánov na ozdravenie spoločnosti

Máte otázku alebo dopyt?

V prípade dopytu alebo akýchkoľvek otázok nás nevahujte kontaktovať