Daňový poradca Ing. Vladimír Babinec

Vzdelanie

Ekonomická univerzita v Bratislave
Štúdium v Centro de estudios internacionales v Barcelone

Prax

- člen Slovenskej komory daňových poradcov
- dlhoročný pracovník v daňovej správe
- daňové poradenstvo pre všetky druhy daní, daňové konanie
- zastupovanie daňovníkov pred správcami dane, daňová optimalizácia
- prispievateľ do odborných časopisov TREND a Verlag Dashofer

Kontakt
Máte otázku alebo dopyt?

V prípade dopytu alebo akýchkoľvek otázok nás nevahujte kontaktovať

Audítor Ing. Jaroslav Kabát

Audit účtovnej závierky

Úlohou auditu je posúdiť, či spracované účtovníctvo klienta je v súlade s výročnou správou a vypracovanou účtovnou závierkou.

Výsledkom je vypracovanie audítorskej správy a jej obsahom má byť :

-zhodnotenie údajov v účtovnej závierke a skutočnej finančnej situácie, záväzkov,stavu majetku a hospodárskeho výsledku spoločnosti
-preukaznosť, správnosť a kompletnosť účtovnej evidencie
- komplexný, objektívny a kvalifikovaný posudok o činnosti spoločnosti

Zároveň sme pripravení klientovi doporučiť návrhy efektívnych opatrení na zlepšovanie ekonomických výsledkov, zdravého a úspešného rozvoja audítovanej spoločnosti.

Vzdelanie

Vysoká škola ekonomická v Bratislave Fakulta riadenia – odbor – ekonomické informácie a kontrola

Prax

Od roku 1994 registrovaný v komore audítorov – licencia SKAU č.522 ročne vykonáva audit v cca 40 spoločnostiach

Kontakt