Certifikáty

Domov > Certifikáty

Certifikáty

Spoločnosť Bilanx Slovakia ako jedna z prvých na Slovensku vo svojom odbore,už v roku 2005 získala certifikát kvality ISO 9001:2001, od nezávislého certifikačného orgánu TUV Slovakia. Audítori tejto spoločnosti zároveň každý rok sledujú dodržiavanie nastavených hodnôt v procesoch riadenia a v systéme kontroly kvality. Naša spoločnosť preto prechádza každoročným kontrolným auditom. A teší nás, že úspešne. Zároveň si vážime ochotu našich klientov, ktorí nám k tomuto úspechu pomohli a naďalej pomáhajú svojimi odporúčaniami neustále zlepšovať našu činnosť a vzájomnú spoluprácu. Táto v mnohých prípadoch funguje na dlhoročnej priteľskej a dôvernej báze.

Nezabúdame ani na ochranu pre našich klientov a preto sú obidve naše spoločnosti na všetky svoje činnosti, ktoré poskytujeme – poistené na Profesnú zodpovednosť za škodu do výšky 100.000 Euro